A jeni në dijeni se nëse hyni në këtë birë ju dilni në Komunën e Ferizajit?

Rruga e cila është e rregulluar kryesisht te “blloku 1“, aty paraqet një gropë mjaft të mahnitur.

Shaka me këtë gropë kanë nisur, ku po tregojnë se për hyrjen në këtë gropë, dilni në Ferizaj.

Aty paraqiten incidentet, apo rastet në të cilën ndërtimi i rrugëve është i dobët.

Your email address will not be published. Required fields are marked *