Krijohet Ligji për largimin e homologimit për vetura

Dhe këtij ndryshimi i dhanë 75 deputetë nga pozita dhe opozita, por u miratuan edhe dy amendamente nga komisioni funksional.

Ky projektligj është miratuar javë më parë në Kuvendin e Kosovës.

Deputetët miratuan në parim edhe Projektligjin për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë.

Your email address will not be published. Required fields are marked *